3-otkrytie-rozhestvesnkoi-ulicy-v-helsinki.jpg

Открытие рождественской улицы в Хельсинки
Фото Visithelsinki